Denna höst samarbetar Damkören med Kören Halsbandet i Söderköping. Samarbetat avslutas med en konsert den 19 okober. Se affish nedan!